خانه / bize yazin / Sevr Anlaşması (1920)

Sevr Anlaşması (1920)

SEVR ANTLAŞMASI (10 Ağustos 1920)


-İtilâf Devletleri, l. Dünya Savaşı sonunda, Osmanlı Devletine kabul ettirmeyi düşün­dükleri esasları İtalya’nın San-Remo ken­tinde belirlemişlerdi. Bu esaslar Osmanlı Saltanat Şurası’nda incelendi. Rıza Paşa’dan başka hepsi de antlaşma şartla­rını kabul etti. Sonra da Paris’in Sevr ma­hallesinde Damat Ferit Paşa tarafından antlaşma metni imzalandı.


Maddeleri


1.İstanbul, Osmanlı Devletinin başkenti ola­rak kalacak, fakat Osmanlı Devleti azınlık­ların haklarını gözetmezse İstanbul, Türklerin elinden alınacaktı.


2.Boğazlar, her zaman bütün devletlerin gemilerine açık bulundurulacak ve “Boğazlar Komisyonu” nün idaresinde bu­lunacak.


3.Doğu Anadolu’da Kürdistan ve Ermenistan devletleri kurulacak.


4.İzmir dahil, Ege bölgesinin büyük bir bö­lümü ile Midye-Büyükçekmece çizgisinin batısında kalan bütün Trakya, Yunanlılar’a verilecek.


5.Antalya ve Konya yöresi, İtalyanlara veri­lecek.


6.Adana, Malatya ve Sivas dolaylarını bir­leştiren bölgeler ile Suriye Fransızlar’a veri­lecek.


7.Arabistan ve Irak, İngilizlere verilecek.


8.Askerlikte, mecburi hizmet olmayacak. Ellibin kişilik bir ordu bulundurulacak. Bu ordu­nun, Tank ağır makineli tüfek, top ve uçağı olmayacak.


9.Azınlıklara geniş haklar verilecek. Müslüman milletlerden de azınlık ihdas edilecek.


10.Kapütilâsyonlardan da bütün devletler yarar­lanacak.

همچنین ببینید

Ebru Polat’ın arabasının benzin deposuna su koyması

– alo ben ebru polat, gelin ve beni çekin arabama benzin yerine su koymuş gibi …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *